Δρομολόγια ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
======================================== ANDROS JET 06:45 ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ
======================================== ARTEMIS 07:00 ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
09:00 ΠΕΙΡΑΙΑ (07:10) WORLDCHAMPION JET 09:20 ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ
11.15 ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) BLUE STAR PAROS 11.30 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
15:05 ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ WORLDCHAMPION JET 15:15 ΠΕΙΡΑΙΑ
15:25 ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ ANDROS JET ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
15:30 ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ BLUE STAR PAROS 16:00 ΠΕΙΡΑΙΑ
16:20 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟ-ΠΑΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ SANTORINI PALACE 16:30 ΠΕΙΡΑΙΑ
20:00 ΠΕΙΡΑΙΑ(16:00) ΝISSOS MYKONOS 20:35 ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ
22:15 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ ARTEMIS ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
22:50 ΠΕΙΡΑΙΑ(19:00) BLUE STAR 2 23:10 ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ

 ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
========================================= ANDROS JET 06:45 ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ
========================================= ARTEMIS 07:00 ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
09:00 ΠΕΙΡΑΙΑ (07:10) WORLDCHAMPION JET 09:20 ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ
11.15 ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) BLUE STAR PAROS 11.30 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
15:05 ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ WORLDCHAMPION JET 15:15 ΠΕΙΡΑΙΑ
15:25 ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ ANDROS JET ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
15:30 ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ BLUE STAR PAROS 16:00 ΠΕΙΡΑΙΑ
16:20 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟ-ΠΑΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ SANTORINI PALACE 16:30 ΠΕΙΡΑΙΑ
20:00 ΠΕΙΡΑΙΑ(16:00) ΝISSOS MYKONOS 20:35 ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ
22:15 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ ARTEMIS ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
22:50 ΠΕΙΡΑΙΑ(19:00) BLUE STAR 2 23:10 ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
============================================== ARTEMIS 07:00 ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ
09:15 ΠΕΙΡΑΙΑ(07:10) WORLDCHAMPION JET 09:20 ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ
11:15 ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) BLUE STAR PAROS 11.30 ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
12:30 ΑΝΑΦΗ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ ANDROS JET 12:40 ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
15:05 ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ WORLDCHAMPION JET 15:15 ΠΕΙΡΑΙΑ
15:30 ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ BLUE STAR PAROS 16:00 ΠΕΙΡΑΙΑ
18.45 ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ ARTEMIS 19:00 ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ
22:50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ(19:00) BLUE STAR 2 23:10 ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ- ΚΩ-ΡΟΔΟ

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
09:15 ΠΕΙΡΑΙΑ(07:10) WORLDCHAMPION JET 09:20 ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ
10:00 ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ ARTEMIS 10:15 ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
11.15 ΠΕΙΡΑΙΑ (07.30) BLUE STAR PAROS 11:30 ΤΗΝΟ-MYKONO
15:05 ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ WORLDCHAMPION JET 15:15 ΠΕΙΡΑΙΑ
15.30 MYKONO-THNO BLUE STAR PAROS 16:00 ΠΕΙΡΑΙΑ
15:35 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ ANDROS JET 15:45 ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ
19:15 ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟ-ΜΥΚΟΝΟ NISSOS MYKONOS 19:25 ΠΕΙΡΑΙΑ
19:40 ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ ANDROS JET ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
21.10 ΠΕΙΡΑΙΑ (17.30) NISSOS CHIOS 21:25 ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
04:00 ΡΟΔΟ-ΚΩ-ΛΕΡΟ-ΠΑΤΜΟ BLUE STAR 2 04:20 ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                           

  ΠΑΡΑΣΚΕΥH 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
09:15 ΠΕΙΡΑΙΑ(07:10) WORLDCHAMPION JET 09:20 ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ
11:15 ΠΕΙΡΑΙΑ(07:30) BLUE STAR PAROS 11:30 THNO-MYKONO
12:10 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 12:30 ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ
15:05 ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ WORLDCHAMPION JET 15:15 ΠΕΙΡΑΙΑ
15:30 MYKONO-THNO BLUE STAR PAROS 16:00 ΠΕΙΡΑΙΑ
============================================ ANDROS JET 19:00 ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ
20:30 ΠΕΙΡΑΙΑ(17:00) NISSOS MYKONOS 20:45 ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ-ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ
22:50 ΠΕΙΡΑΙΑ(19:00) BLUE STAR 2 23:10 ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ
23:00 ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ ANDROS JET ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
09:15 ΠΕΙΡΑΙΑ(07:00) WORLDCHAMPION JET 09:20 ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ
11:15 ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) BLUE STAR PAROS 11:30 ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
=================================== ANDROS JET 12:30 ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ
15:05 ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ WORLDCHAMPION JET 15:15 ΠΕΙΡΑΙΑ
15.30 ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ BLUE STAR PAROS 16:00 ΠΕΙΡΑΙΑ
16:15 ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ ARTEMIS

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
======================================= ΑΡΤΕΜΙΣ 07:00 ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣIΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ
09:15 ΠΕΙΡΑΙΑ(07:10) WORLDCHAMPION JET 09:20 ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ
11:15 ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) BLUE STAR PAROS 11:30 ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
13:05 ΑΝΑΦΗ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ ANDROS JET ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
15:05 ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ WORLDCHAMPION JET 15:15 ΠΕΙΡΑΙΑ
15:30 ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ BLUE STAR PAROS 16:00 ΠΕΙΡΑΙΑ
19:15 ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-MΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΕΥΔΗΛΟ-ΜΥΚΟΝΟ NISSOS MYKONOS 19:25 ΠΕΙΡΑΙΑ
21:10 ΠΕΙΡΑΙΑ (17.30) NISSOS CHIOS 21:25 ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ
00:30 ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΠΑΡΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
04:00 ΡΟΔΟ-ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΛΕΡΟ-ΠΑΤΜΟ BLUE STAR 2 04:20 ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώνετε τα δρομολόγια για τυχόν αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ